Configurator

Stel hieronder uw ideale woning samen in de woningconfigurator. Wanneer u klaar bent, kunt u de woning downloaden. Voor voorwaarden en spelregels zie de uitleg onder de configurator.

Spelregels

Graag geven wij u de mogelijkheid om uw woning zo persoonlijk mogelijk te maken. Zo kunt u kiezen uit verschillende typen gevelarchitectuur, kleuren baksteen, op- en aanbouwen, enzovoort. Ook is de woning van binnen naar eigen smaak te optimaliseren. Diverse plattegronden zijn mogelijk, waaronder zelfs een vide.

Aangezien een divers gevelbeeld wordt nagestreefd en de kans bestaat dat u als koper exact dezelfde keuzes maakt als uw toekomstige buren, zijn een aantal spelregels opgesteld. De spelregels zijn zo opgesteld dat uw keuzevrijheid zo groot mogelijk is maar toch een afwisselend gevelbeeld ontstaat.

Middels de woonconfigurator kunt u uw woning samenstellen. Op dit moment zijn in de woonconfigurator alle beschikbare opties voor de desbetreffende woning weergegeven. Het kan zijn dat de door uw gewenste woning bepaalde opties wel of niet heeft ten opzichte van bijvoorbeeld de naastgelegen woning.

Als u in de woonconfigurator een woning naar keuze heeft samengesteld en uw gegevens heeft ingevuld, dan ontvangt de makelaar deze informatie automatisch. De makelaar zal vervolgens contact met u opnemen voor een afspraak. Tijdens de afspraak wordt de door u gewenste woning besproken. Dan zal ook blijken of de door u gewenste opties uit de woonconfigurator nog steeds beschikbaar zijn. Het kan namelijk zijn dat uw toekomstige buren reeds voor bijvoorbeeld dezelfde baksteen hebben gekozen. De betreffende baksteen kan dan mogelijk niet meer worden gekozen.

Zodra een koper een koopovereenkomst heeft ondertekend wordt op basis van de gekozen opties een bepaalde optie voor een nabijgelegen nog niet verkochte woning mogelijk uitgesloten. Indien u een van de eerste kopers bent dan zijn de keuzemogelijkheden nog het grootst. Als voor een woning met de gekozen opties een koopovereenkomst is ondertekend dan wordt dit steeds bijgewerkt in de woonconfigurator. Het kan voorkomen dat een koopovereenkomst is ondertekend maar dat de gekozen opties en de consequenties daarvan voor de door u gewenste woning nog niet direct zichtbaar zijn in de woonconfigurator. In de woonconfigurator ziet u steeds per verkochte woning de gemaakte keuzes staan. Indien uw toekomstige buren dus bijvoorbeeld voor een roodbruine baksteen hebben gekozen dan wordt dat zichtbaar gemaakt.

Het kan zijn dat u en een andere potentiele koper vrijwel gelijktijdig een koopovereenkomst gaan sluiten. Het zou nogal vervelend zijn als vlak voor de ondertekening van uw koopovereenkomst zou blijken dat de door u gewenste opties (deels) niet mogelijk zijn. De makelaar zal u tijdig informeren over de keuzes van naastgelegen woningen, waarbij geldt dat de keuzes pas defintief worden bij het ondertekenen van de koopovereenkomst.

Zodra u de koopovereenkomst heeft getekend, zijn nadien nog diverse aanvullende opties te kiezen, bijvoorbeeld een opdeling van ruimten (bijvoorbeeld voor een extra slaapkamer) of extra stopcontacten. De woonconfigurator geeft de belangrijkste keuzeopties weer. Die keuzeopties worden in de aannemingsovereenkomst al vastgelegd. Van de aannemer ontvangt u tevens een aanvullende keuzeoptielijst ter inzage. Dit zijn de opties die u later samen met de aannemer doorneemt en vastlegt.

Duurzaamheid

Dit project voldoet aan de laatste wettelijke energie-eisen (BENG). Deze eisen kunnen invloed hebben op de keuzes die u maakt voor het aanpasen van uw woning. Mogelijkheden voor bijvoorbeeld een extra raam of schuifpui zijn vanwege extra glasoppervlakte wellicht niet mogelijk. In de aanvullende keuzeoptielijst zal dit door de aannemer inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast zal de klantcoördinator van de aannemer u hierover kunnen informeren.

Energie Prestatie

Conform het Bouwbesluit dient voor iedere nieuwbouwwoning een energieprestatie-berekening te worden gemaakt. De Energie Prestatie berekening, ook wel BENG-berekening genoemd bestaat uit een 4 tal indicatoren waaraan voldaan dient te worden. Om deze eis te behalen is per woning een voorzieningenpakket samengesteld van onder andere isolatie, beglazing, verwarmings- installatie en eventuele andere installaties. Dit pakket kan per woning (type) verschillen door de diverse factoren die van invloed zijn op de berekening. De Energie Prestatie (EP) berekening is dan ook de leidraad voor de toe te passen isolatie en installaties.
Sinds 1 januari 2021 gelden er nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw; de energie-prestatie oftewel de BENG-eisen. Los van de basiswoning kunnen deze eisen veel invloed hebben op kopers wensen. Voor bepaalde kopers wensen kunnen wij pas een definitieve prijsbepaling maken als we een totaal beeld hebben van de wensen voor uw woning. Deze wensen hebben betrekking op alles wat er aan de thermische schil en/of installaties wordt veranderd. Verder kan zelfs de keuze die uw toekomstige buren maken invloed hierop hebben. Het kan in de praktijk voorkomen dat bijvoorbeeld de keuze voor een schuifpui voor de ene kavel meer gevolgen heeft als voor de andere. Dit heeft met de combinatie van opties, de keuze van de buren en of ligging van de woning te maken.

Voorrangspositie

Heeft u uiterlijk op 8 juli jongstleden een ingevuld inschrijfformulier naar de verkopend makelaar gestuurd, dan krijgt u voorrang ten opzichte van potentiële kopers die géén inschrijfformulier hebben ingestuurd. Indien er meerdere inschrijvers een keuze hebben gemaakt voor een bepaalde woning dan zal de verkopend makelaar op basis van de aankoopreden, de financieringsbehoefte, en de feitelijke aankoopbeslissing bepalen wie als eerste in aanmerking komt. Wellicht heeft u al contact gehad met de makelaar. Heeft u onverhoopt geen inschrijfformulier ingestuurd dan kunt u evenwel uw woning samenstellen zodat de makelaar met u contact op kan nemen.

Enkele aandachtspunten

  • Indien u kiest voor een aanbouw aan de achterzijde van uw woning, houdt er dan rekening mee dat uw tuin daarmee kleiner word. De situatietekening geeft dan een verkeerd beeld van uw tuinoppervlakte;
  • Het is aan te raden om voorafgaand aan uw gesprek met de makelaar al inzichtelijk te hebben of uw financiele positie toereikend is voor het aankopen van uw woning;
  • De woningen hebben géén eigen vaste parkeerplaats. U kunt gebruik maken van de nabijgelegen openbare parkeerplaatsen (onder andere in het binnengebied). U kunt daarvoor een parkeervergunning aanvragen bij de gemeente Nijmegen;
  • Zodra uw woning is opgeleverd zal er in de nabijheid nog gebouwd worden aan andere projecten. Het is mogelijk dat uw woning daardoor tijdelijk iets minder goed bereikbaar is.

Disclaimer

Aan de beelden op deze website (inclusief de Woonmodule) kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt eveneens voor de door u individueel samengestelde woning op/via deze website. De getoonde afbeeldingen zijn slechts indicatief. Enkel aan de bij de aannemingsovereenkomst gevoegde verkooptekeningen kunnen rechten worden ontleend. Tevens kunnen de in de woonconfigurator opgenomen keuzeopties wijzigen of niet meer beschikbaar zijn. Ook hierbij geldt dat enkel aan de in de aannemingsovereenkomst opgenomen gekozen opties rechten kunnen worden ontleend.

Wij hopen dat deze informatie duidelijk is. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met de verkopend makelaar op te nemen. Wij wensen u veel plezier met het uitzoeken van uw nieuwe woning.